Prosjekt for Riksantikvaren

I det siste året har Runi Langum jobbet med et prosjekt for Riksantikvaren.
En animert film om Olav den Helliges liv, i samarbeid med Lena Heggelund til
åpning av Klemenskirkeutstillingen, Krambugata i Trondheim 21.mai v kronprins Haakon.

Utstillingen er permanent og filmen vises i 7 min. hver halvtime.

Stillbilder fra film:

Stillbilde fra et prosjekt for Riksantikvaren

Stillbilde fra et prosjekt for Riksantikvaren

BEAT OG BEVEGELSE

Sommerutstilling 17. juni – 19. august 2018, i Fossekleiva Kultursenter, Berger.

Runi Langum stiller ut 35 større tegninger laget de siste fem årene.

Beat og Bevegelse

GULT er det første bildet i en serie skapt for utstillingen.

Rød og Sort. Runi Langum tegning

RØDT og SORT er det siste i serien på ni bilder som henger på Galleriet.

Film av tegningene

Filmen som presenteres for første gang heter «VEIEN» og er laget av Lena Heggelund.
Den er satt sammen og animert av et utvalg tegninger, animasjonsfilmer og skisser Runi Langum har laget gjennom mange år.
Musikken i filmen er laget av «Nytt land», en gruppe fra Sibir.

Stangvikfestivalen

24. – 27. juli  var Hans Martin Øien og Runi Langum med på Stangvikfestivalen.

Utstillingslokalet på Stangvikfestivalen 2016

Utstillingslokalet Hans Martin Øien og Runi Langum delte på Stangvikfestivalen 2016

Tegning av Runi Langum

Denne tegningen ble tegnet i forbindelse med en tegnehappening på festivalen. Runi Langum tegnet etter rytmen av musikk som ble spilt av en musiker i rommet.

Utstillinger i 2016

Sommerutstilling 18. juni – 7. august i Eidsfos Hovedgård på Eidsfoss med Peter Esdaile. Åpent hver helg fra kl. 12.00 – 18.00.

Stangvikfestivalen 24. – 27. juli med Hans Martin Øien.

Grafikk 2016, Lavetthuset Hovedøya, Kunstverket 11. juni – 21. august.

Separatutstilling på Fineart, Oslo 17. november – 4. desember. Åpning torsdag 17. november, kl. 18.00.

"Nu", utsnitt av tegning

“Nu”, utsnitt av tegning.

Kunst rett vest 2014

Runi Langum er med på fellesutstillingen Kunst rett vest som åpner i Fossekleiva kultursenter 11. september. 

13.–14. og 20.–21. september skal hun ha åpent atelier i Fossekleiva fra kl 12.00-17.00.

stor_kvinne

Tegningen “Stor kvinne” er med på fellesutstillingen i Kunst rett vest. Til høyre et utsnitt av tegningen.