PEER GYNT UTSTILLINGEN 2021

Tema fra Peer Gynt. Arbeider på lerret og papir. «Bak den eventyrlige oerflaten handler skuespillet Peer Gynt om hva det vil si å være menneske» sitat Vigdis Ystad. Ibsenforsker.

“Det gule håpet” 151 x 107
“Hjemkomst” 140 x 170
“Peer balanserer” 110 x 60
“Lang historie” 94 x 200