OTTO NIELSEN -et minnesmerke. «RadioOtto», Bakklandet ved Gamle Bybro, Trondheim

En radio i granitt innrammer en bronsebyste av Otto Nielsen. Avduket i Trondheim 19. juni, 2020.

Radioens bakside vender ut mot et parkanlegg og har en sittebenk innfelt med et relieff i bronse.

For mer info om prosjektet se:  www.ottonielsen.no og http://hansmartinoien.no/utsmykking/Ottonielsen/ottonielsen.html