Stangvikfestivalen

24. – 27. juli  var Hans Martin Øien og Runi Langum med på Stangvikfestivalen.

Utstillingslokalet på Stangvikfestivalen 2016

Utstillingslokalet Hans Martin Øien og Runi Langum delte på Stangvikfestivalen 2016

Tegning av Runi Langum

Denne tegningen ble tegnet i forbindelse med en tegnehappening på festivalen. Runi Langum tegnet etter rytmen av musikk som ble spilt av en musiker i rommet.