Work: 100 WOMEN

100 WOMEN

100women
Et arbeid bestående av 100 Akvareller og 100 avisutklipp.
Et bidrag til markering av 100 års stemmerett for kvinner.

Avisutklippene danner grunnlaget for de 100 studiene.
Motivene er tolket fritt og eventuelt portrettlikheter er tilfeldige.
Utklippene er valgt etter maleriske kriterier.

Verket oppstår mellom foto, tekst og akvarellene.
Alle er flyktige.

Vi møter de i avisene hver morgen. Kvinner og menn som arbeider
for at samfunnet vårt skal få fylt sine poster.
Avisene gir tidsbilleder. Den leses og kastes. Tekst og foto forsvinner.
Nye blir produsert.
Men noe forandres underveis. Utvikles videre.
Disse 100 kvinnene gir ansikt til ulike sider av kvinnenes liv.
En stor takk til fotografene og artikkelforfatterne for inspirasjonen..
De fleste utklippene er fra januar 2013 og skildrer en nåtid.
Som raskt blir fortid ,men gir grunnlag for framtiden.
De viser mange av forandringene som har skjedd etter
100 års stemmerett for kvinner .

Runi Langum
Berger, februar 2013

 

Go Back

Recent Posts

 1. Fra prosjektet “a Body or More”, 2024 Comments Off on Fra prosjektet “a Body or More”, 2024
 2. FLAK i Fossekleiva 2023 Comments Off on FLAK i Fossekleiva 2023
 3. Utstilling på Alnes fyr, “Himmel og hav”, 2. april – 12. mai 2022 Comments Off on Utstilling på Alnes fyr, “Himmel og hav”, 2. april – 12. mai 2022
 4. Fossekleivautstillingen aug-sept 2021 Comments Off on Fossekleivautstillingen aug-sept 2021
 5. PEER GYNT UTSTILLINGEN 2021 Comments Off on PEER GYNT UTSTILLINGEN 2021
 6. Separatutstilling i Galleri Fineart Comments Off on Separatutstilling i Galleri Fineart
 7. Kollektivutstilling Comments Off on Kollektivutstilling
 8. OTTO NIELSEN -et minnesmerke. «RadioOtto», Bakklandet ved Gamle Bybro, Trondheim Comments Off on OTTO NIELSEN -et minnesmerke. «RadioOtto», Bakklandet ved Gamle Bybro, Trondheim
 9. PEER GYNT spelet og separatutstillingen til Runi Langum er flyttet til 2021 Comments Off on PEER GYNT spelet og separatutstillingen til Runi Langum er flyttet til 2021
 10. Utstilling sommer 2019 Galleri Zink Comments Off on Utstilling sommer 2019 Galleri Zink
 11. Prosjekt for Riksantikvaren Comments Off on Prosjekt for Riksantikvaren
 12. BEAT OG BEVEGELSE Comments Off on BEAT OG BEVEGELSE
 13. Separatutstilling på Krane Galleri Comments Off on Separatutstilling på Krane Galleri
 14. Separatutstilling på Galleri EKG Comments Off on Separatutstilling på Galleri EKG