Work: 100 WOMEN

100 WOMEN

100women
Et arbeid bestående av 100 Akvareller og 100 avisutklipp.
Et bidrag til markering av 100 års stemmerett for kvinner.

Avisutklippene danner grunnlaget for de 100 studiene.
Motivene er tolket fritt og eventuelt portrettlikheter er tilfeldige.
Utklippene er valgt etter maleriske kriterier.

Verket oppstår mellom foto, tekst og akvarellene.
Alle er flyktige.

Vi møter de i avisene hver morgen. Kvinner og menn som arbeider
for at samfunnet vårt skal få fylt sine poster.
Avisene gir tidsbilleder. Den leses og kastes. Tekst og foto forsvinner.
Nye blir produsert.
Men noe forandres underveis. Utvikles videre.
Disse 100 kvinnene gir ansikt til ulike sider av kvinnenes liv.
En stor takk til fotografene og artikkelforfatterne for inspirasjonen..
De fleste utklippene er fra januar 2013 og skildrer en nåtid.
Som raskt blir fortid ,men gir grunnlag for framtiden.
De viser mange av forandringene som har skjedd etter
100 års stemmerett for kvinner .

Runi Langum
Berger, februar 2013

 

Go Back

Recent Posts

 1. Fossekleivautstillingen aug-sept 2021 Comments Off on Fossekleivautstillingen aug-sept 2021
 2. PEER GYNT UTSTILLINGEN 2021 Comments Off on PEER GYNT UTSTILLINGEN 2021
 3. Separatutstilling i Galleri Fineart Comments Off on Separatutstilling i Galleri Fineart
 4. Kollektivutstilling Comments Off on Kollektivutstilling
 5. OTTO NIELSEN -et minnesmerke. «RadioOtto», Bakklandet ved Gamle Bybro, Trondheim Comments Off on OTTO NIELSEN -et minnesmerke. «RadioOtto», Bakklandet ved Gamle Bybro, Trondheim
 6. PEER GYNT spelet og separatutstillingen til Runi Langum er flyttet til 2021 Comments Off on PEER GYNT spelet og separatutstillingen til Runi Langum er flyttet til 2021
 7. Utstilling sommer 2019 Galleri Zink Comments Off on Utstilling sommer 2019 Galleri Zink
 8. Prosjekt for Riksantikvaren Comments Off on Prosjekt for Riksantikvaren
 9. BEAT OG BEVEGELSE Comments Off on BEAT OG BEVEGELSE
 10. Separatutstilling på Krane Galleri Comments Off on Separatutstilling på Krane Galleri
 11. Separatutstilling på Galleri EKG Comments Off on Separatutstilling på Galleri EKG
 12. Separatutstilling på Galleri Fineart Comments Off on Separatutstilling på Galleri Fineart
 13. Stangvikfestivalen Comments Off on Stangvikfestivalen
 14. Utstillinger i 2016 Comments Off on Utstillinger i 2016